Bona
Erikoistunut kalvosuodatus- ja erotuslaitteiden, orgaanisten kalvojen, onttokuitukalvojen, putkimaisten keraamisten kalvojen, levykeraamisten kalvojen, erotus- ja puhdistustäyteaineiden tuotantoon.Ja tarjota kromatografiseen erotukseen ja puhdistukseen liittyviä teknisiä palveluita.

Sprial-kalvoelementit

 • Microfiltration membrane

  Mikrosuodatuskalvo

  Mikrosuodatuskalvolla tarkoitetaan yleensä suodatinkalvoa, jonka suodattimen aukko on 0,1-1 mikronia.Mikrosuodatuskalvo voi siepata 0,1-1 mikronin hiukkasia.Mikrosuodatuskalvo sallii makromolekyylien ja liuenneiden kiinteiden aineiden (epäorgaanisten suolojen) kulkemisen läpi, mutta se sieppaa kiintoaineet, bakteerit, makromolekyylikolloidit ja muut aineet.

 • Nanofiltration Membrane elements

  Nanosuodatus Kalvoelementit

  Nanosuodatuskalvon MWCO-alue on käänteisosmoosikalvon ja ultrasuodatuskalvon välillä, noin 200-800 daltonia.

  Sieppausominaisuudet: kaksiarvoiset ja moniarvoiset anionit siepataan ensisijaisesti, ja yksiarvoisten ionien sieppausnopeus liittyy syöttöliuoksen pitoisuuteen ja koostumukseen.Nanosuodatusta käytetään yleensä poistamaan pintaveden orgaanista ainesta ja pigmenttiä, pohjaveden kovuutta ja osittain poistamaan liuennut suola.Sitä käytetään materiaalin talteenottoon ja väkevöimiseen elintarvike- ja biolääketieteellisessä tuotannossa.

 • Reverse osmosis membrane elements

  Käänteisosmoosikalvoelementit

  Käänteisosmoosikalvo on käänteisosmoosin ydinkomponentti.Se on eräänlainen keinotekoinen simuloitu biologinen puoliläpäisevä kalvo, jolla on tietyt ominaisuudet.Se voi siepata aineita, jotka ovat suurempia kuin 0,0001 mikronia.Se on erittäin hieno kalvoerotustuote.Se voi tehokkaasti siepata kaikki liuenneet suolat ja orgaaniset aineet, joiden molekyylipaino on yli 100, ja päästää vettä läpi.

 • Ultrafiltration Membrane elements

  Ultrasuodatus kalvoelementit

  Ultrasuodatuskalvo on eräänlainen mikrohuokoinen suodatinkalvo, jonka huokoskoon määrittely ja nimellinen huokoskokoalue on alle 0,01 mikronia.Eri molekyylipainoiset kohdetuotteet voidaan erottaa värinpoiston, epäpuhtauksien poiston ja tuotteiden luokittelun saavuttamiseksi.